​Målgruppe

Opholdstedet er godkendt jf. lov om social service § 66, stk.1 nr.5


Vi rummer unge for hvem sundhed og udvikling er truet, såfremt behandling ikke iværksættes. Det vil ofte være børn og unge med tilknytningsforstyrrelse. Børn og unge som kan være vurderet som tidligt følelsesmæssigt skadet, med betydelige adfærdsforstyrrelser.

Børn og unge der kan karakteriseres som værende i anti-social udvikling og hvor udadrettet adfærd kan forkomme. Børn og unge der har brug for ro, omsorg og tydelige kompetente voksne til at skabe forudsigelige rammer om deres hverdag.


Der vil ofte være tale om børn og unge der har flere anbringelser bag sig. Vi er et lille sted med god normering og det opleves at dette er en medvirkende årsag til at de unge finder ro på Orion

​Vores målgruppe indeholder børn og unge med:

  • Opmærksomhedsforstyrrelse
  • Angst
  • Depression
  • Tilknytningsforstyrrelser
  • Ikke personfarlig kriminalitet
  • Omsorgssvigt
  • Seksuelt overgreb
  • ADHD

Hvem er vi?​

Opholdsstedet Orion

CVR: 27004237

www.opholdsstedet-orion.dk

Hvem er vi?​

Gørlev Mose 17

4281 Gørlev

Find vej med Google map

Hvem er vi?​

Tlf.: 58 85 67 67

Mobil: 51 72 60 82

E-mail: info@opholdsstedetorion.dk