Visitation​

Såfremt en ung ønskes anbragt på Orion, træffes vi på tel. nr. 58 85 67 67 eller

mail. info@opholdsstedetorion.dk


Ved det første møde lægger vi vægt på at det foregår mellem dig som rådgiver fra kommunen og ledelsen fra Orion. Dette betyder, at det første møde er et fagligt møde, hvor den unge og dennes familie ikke deltager. Formålet med det første visitationsmøde er, at vi på Orion vil få et godt indblik i den unges historie og baggrund, samt at der kan blive afstemt forventninger og mål til det fremtidige samarbejde.

Det er erfaringsmæssigt af stor betydning, at du som rådgiver får mulighed for at se vores rammer og dermed kan få et grundigt indblik i vores behandling samt pædagogiske metoder og strategier for herefter at vurdere, hvorvidt den unge vil profitere af et ophold på Orion.

​Besluttes det, at Orion er det rigtige sted for den unge, aftales et nyt møde, hvor den unge og dennes familie deltager. Formålet med dette møde er, at den unge og dennes familie gives muligheden for at få et grundigt indblik i Orion, samt ser og oplever huset.


Herefter får alle parter nogle dages betænkningstid. Den unge og dennes familie er naturligvis altid velkommen til at kontakte Orion under betænkningstiden. Er der enighed om, at den unge skal flytte ind på Orion, bliver det besluttet hvornår dette skal ske og Orion udfærdiger en kontrakt, der sendes til kommunen.

Orion tilrettelægger herefter indsatsen og udarbejder en behandlingsplan ud fra den individuelle handleplan udarbejdet af kommunen.

Hvem er vi?​

Opholdsstedet Orion

CVR: 27004237

www.opholdsstedet-orion.dk

Hvem er vi?​

Gørlev Mose 17

4281 Gørlev

Find vej med Google map

Hvem er vi?​

Tlf.: 58 85 67 67

Mobil: 51 72 60 82

E-mail: info@opholdsstedetorion.dk